Izumi City và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Tp. Biên Hòa

Thông tin Quy hoạch Izumi City và xã Long Hưng về sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Quy hoạch Izumi City

Quy hoạch sử dụng đất Izumi City và xã Long Hưng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Thông báo kết luận số 11868/TB-UBND ngày 16/10/2019 về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Võ Văn Chánh về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, UBND thành phố Biên Hòa đã triển khai thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Biên Hòa. Đến nay, đã hoàn thành dự thảo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố. Trích: http://bienhoa.dongnai.gov.vn/

QUY HOẠCH IZUMI CITY ( XÃ LONG HƯNG )

Quy hoạch xã Long Hưng, Tp, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Bản đồ sử dựng đất Izumi City, Aqua City, Khu đô thị Long Hưng

Chi tiết Quy hoạch này bạn có thể tham khảo trên trang: http://bienhoa.dongnai.gov.vn/

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch; Điều 43, Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Khoản 6, Điều 57 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Trích từ: http://bienhoa.dongnai.gov.vn/

Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây và đường ống xã Long Hưng trong đó có Izumi City
Quy hoạch Izumi City và Long Hưng, Tp, Biên Hòa Đồng Nai (sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan)

Nay, UBND thành phố thực hiện niêm yết công khai dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố tại trụ sở UBND thành phố, UBND các phường, xã và trên trang thông tin điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn để các tổ chức, cá nhân tại địa phương tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định. ( Cập nhật ngày 01/10/2020 ).

Chi tiết Quy hoach dự án Izumi City
Izumi City Nam LongAqua City Nova Land

Quy hoạch Khu đô thị Izumi City

Đây là bản Quy hoạch của dự án Izumi ( có tên là Waterfront ).

Khu đô thị Nam Long Waterfront ( Tên thương mại dự án là Izumi City ).
Một phối cảnh dự kiến khác của Izumi City
Aqua City – Nam Long Izumi City – Aqua City – cầu Vàm Cái Sứt

Hình ảnh nhà phố và nhà phố thương mại dự án Izumi City

Izumi City Đông Sài Gòn chuẩn bị ra mắt

Sắp tới Nam Long sẽ gửi đến khách hàng kế hoạch bán hàng các sản phẩm khu đô thị Izumi City trong tài liệu Đại Hội Cổ Đông Nam Long tháng 24/04/2021.

Để cập nhật chi tiết thông tin Khu đô thị Izumi City Nam Long tại.

Phòng kinh doanh Izumi city Nam Long

Hotline: 0936 801 606

Website: www.izumicitynamlong.vn

Từ khóa liên quan: sử dụng đất izumi nam long, sử dụng đất long hưng biên hòa, quy hoạch dự án izumi, quy hoạch khu đô thị izumi, quy hoạch izumi, quy hoach waterfront

Bài hài lòng bài viết này chứ?

5/5 (17 lượt bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 27 36 450